Chặng 4 giải xe đạp VTV Cup 2019: Loic Desriac về nhất