FLC Vietnam Masters 2019 đã sẵn sàng cho ngày khai mạc