Monte Carlo 2019: Fognini, kẻ hạ sát Nadal lên ngôi vô địch