US Open 2019: Federer thắng nhọc đồng đội cũ của Lý Hoàng Nam