Công Phượng cạnh tranh suất đá chính với Mạc Hồng Quân