Công Phượng ký 1 năm Incheon United, ra mắt vào tuần tới