'Bầu Tam' Asanzo chính thức bước vào làng bóng đá chuyên nghiệp