Ronaldo: Ronaldo cùng bạn gái đại náo London, đi xem Djokovic