Scandal Ronaldo hiếp dâm, công bố tài liệu cáo buộc Ronaldo hiếp dâm