Tin bóng đá 18-7: Gạt nỗi buồn World Cup, Messi xả hơi trên siêu du thuyền