HLV Park Hang Seo ôm chặt đồng hương Hàn Quốc ở Hàng Đẫy