Kiatisuk để ngỏ sang Việt Nam, bầu Đức hẹn lên tiếng...