Lâm Ti Phông nâng tỷ số 2-1 cho U21 Việt Nam - VietNamNet