MU bổ nhiệm Solskjaer dẫn dắt dài hạn nếu đánh bại PSG