MU vs Burnley: MU thắng, Mourinho vẫn còn nhiều nỗi lo