Tuyển nữ Việt Nam xin ở lại Philippines cổ vũ U22 Việt Nam