Trực tiếp Sea Games 29 ngày 20-8: Việt Nam giành 4 HC vàng