Solskjaer xem thường Liverpool: Họ không đủ sức vô địch