Trực tiếp lễ đón tuyển Việt Nam: Chào những người hùng