Tuyển thủ Việt Nam nhắn nhủ bất ngờ với vợ ở quê nhà - VietNamNet