Việt Nam 0-1 Nhật Bản: Tuyển Việt Nam bị VAR hại thế nào?