Việt Nam vs Nhật Bản: Video Quang Hải gieo sầu cho Nhật Bản ở Asiad