Kết quả SLNA 1-1 Nam Định, trụ hạng thành công - VietNamNet