CMC Telecom lọt top 100 Thương hiệu mạnh Việt Nam - VietNamNet