2.000 cuộc gọi, tin nhắn vào đường dây nóng Bí thư Thăng - VietNamNet