2014: Việt-Trung ký hợp tác khai thác du lịch thác Bản Giốc - VietNamNet