75 ngày giàn khoan phi pháp trong vùng biển VN - VietNamNet