1 m2 để được 4 xe, TP.HCM cho thuê 80 ngàn thì sống sao - VietNamNet