Đi ăn cưới về, 2 thanh niên tử vong dưới mương nước ở Bắc Giang