Hàng không hỏa tốc yêu cầu ngăn nguy cơ lan rộng dịch Covid-19 - VietNamNet