Bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm: Sở Quy hoạch TP.HCM hoài nghi sự tồn tại bản đồ KĐT Thủ Thiêm