Bão số 9 giật cấp 15, học sinh 6 tỉnh nghỉ học hôm nay - VietNamNet