Bên dưới nhà ga metro ngầm đầu tiên ở Sài Gòn - VietNamNet