Bị buộc dừng quảng cáo phản cảm, cô gái ném áo lên ô tô