Bộ trưởng Y tế khen BS Khanh và Fanpage “Hỏi bác sĩ Nhi Đồng” - VietNamNet