BT Quốc phòng Mỹ: TQ cải tạo hơn 800ha đảo trong 18 tháng - VietNamNet