'Các anh ở binh chủng gì mà súng to thế?' - VietNamNet