Campuchia không đáp ứng đề nghị thiện chí của VN - VietNamNet