"Cha đẻ' vắc xin made in Việt Nam đột ngột qua đời