Chất vấn: Ngày đầu chưa quen, đường cày chưa thẳng ngay - VietNamNet