'Chỉ sợ nhân dân mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước, chế độ' - VietNamNet