Hà Tĩnh yêu cầu Formosa cung cấp đơn vị chuyển chất thải - VietNamNet