Những năm gần đây, quan hệ hai nước phát triển nhanh, mạnh thể hiện mức độ gắn kết ngày càng gia tăng.

Hiện VN là nhà xuất khẩu đứng thứ 16 vào New Zealand và là nhà nhập khẩu đứng thứ 19 của New Zealand. New Zealand hiện cũng đứng thứ 45/125 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại VN.

Theo Vietnam+