Thủ tướng: Vướng mắc là sửa ngay, không chờ đợi

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật hôm nay, 22/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Yêu cầu mà Chính phủ đặt ra là kịp thời tháo gỡ mọi rào cản, mọi khó khăn, để tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Các bộ cần cầu thị, lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp để có vướng mắc là sửa ngay, không chờ đợi.

Tại phiên họp, Chính phủ đã thảo luận về dự án luật Cạnh tranh (sửa đổi); dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế bảo vệ môi trường; dự án luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; tờ trình về đề nghị xây dựng dự án luật Chứng khoán (sửa đổi)…

Thủ tướng: Vướng mắc là sửa ngay, không chờ đợi

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Không đưa quy định về tổ chức bộ máy để ‘đẻ’ thêm bộ máy

Dự thảo luật Cạnh tranh (sửa đổi) gồm 126 điều, được bố cục thành 10 chương. So với luật Cạnh tranh 2004, dự thảo luật giữ nguyên 6 điều, sửa đổi 75 điều, bổ sung 45 điều, bãi bỏ 33 điều.

Xuất phát từ vị trí, vai trò của cạnh tranh trong phát triển kinh tế đất nước, việc sửa đổi luật Cạnh tranh 2004 để phục vụ cho mục tiêu quan trọng nhất là:“Tạo lập, duy trì và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp trên thị trường, từ đó tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, phân bổ hiệu quả các nguồn lực, nâng cao hiệu quả kinh tế, phúc lợi xã hội và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

Góp ý cho dự thảo luật, đa số ý kiến nhất trí cho rằng luật Cạnh tranh là luật chung về quan hệ cạnh tranh, phản ánh cạnh tranh trên thị trường, nên cần quy định tổng quát về hành vi, kể cả cạnh tranh không lành mạnh, làm cơ sở pháp lý chung cho các luật chuyên ngành như luật Sở hữu trí tuệ, Luật Bảo vệ người tiêu dùng… bởi các luật chuyên ngành này chưa bao quát hết các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Thủ tướng cho rằng, Bộ Công thương cần rà soát kỹ thêm về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh để không chồng chéo với các luật khác.

Về mô hình và địa vị pháp lý của cơ quan cạnh tranh, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần về tinh giản bộ máy theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và nêu rõ việc không thành lập tổ chức bộ máy mới.

Thủ tướng quán triệt tinh thần tất cả bộ, ngành liên quan không đưa quy định về tổ chức bộ máy vào luật để “đẻ” thêm bộ máy.

Về dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, có kết cấu gồm 6 chương với 76 điều và 5 phụ lục nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thành lập, phát triển, quản lý và hoạt động của 3 đặc khu là Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Tạo ra một cực tăng trưởng mới, với tốc độ cao và duy trì trong một thời gian ổn định; tạo ra được giá trị mới và gia tăng cao trong một thời gian ngắn để bắt kịp với các nước khu vực và trên thế giới.

Về dự thảo luật này, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chính sách phải thông thoáng hơn, ưu đãi hơn, vượt trội hơn. Nếu không thông thoáng, vượt trội, khác biệt, ưu thế hơn thì không có tác dụng.

Thủ tướng: Vướng mắc là sửa ngay, không chờ đợi

Đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế bảo vệ môi trường, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của việc sửa đổi, bổ sung luật này trong bối cảnh tình trạng vi phạm quy định về môi trường còn phức tạp.

Theo Bộ Tài chính, cơ quan soạn thảo, thì chính sách thuế bảo vệ môi trường hiện nay đã bộc lộ một số vướng mắc cần được hoàn thiện nhằm đảm bảo đây là một công cụ kinh tế quan trọng, góp phần hạn chế việc sản xuất và sử dụng các hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, khuyến khích sử dụng hàng hóa thân thiện với môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

Các thành viên Chính phủ nhất trí việc cần sửa đổi luật Chứng khoán để tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh và bền vững của thị trường vốn. Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp để lập đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh theo quy định của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội do Bộ VHTT&DL trình, Thủ tướng cho rằng, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo về công tác lễ hội và việc tổ chức dần đi vào nề nếp. Tuy nhiên, còn tồn tại bất cập, hạn chế như còn hành vi bạo lực, hủ tục, lạc hậu, phản cảm, lãng phí, hình thức, bị thương mại hóa, mất an ninh trật tự… Mặc dù ngành văn hóa có nhiều cố gắng nhưng công tác quản lý Nhà nước về lễ hội chưa theo kịp sự phát triển, thậm chí còn lúng túng. Các ý kiến thành viên Chính phủ nhất trí giao Bộ VHTT&DL chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

 

Thủ tướng nhấn mạnh chủ thể lễ hội phải là cộng đồng, cơ quan Nhà nước giữ vai trò quản lý, định hướng nội dung, hoạt động, làm rõ trách nhiệm các cấp chính quyền trong quản lý lễ hội. Tinh thần là lễ hội phải bảo đảm phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, xây dựng lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ngăn chặn các hiện tượng bạo lực, phản cảm.

Người dân mong Chính phủ phản ứng chính sách kịp thời hơn

Thủ tướng: Vướng mắc là sửa ngay, không chờ đợi

Thảo luận về báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất của các bộ, cơ quan về xây dựng các dự án luật để sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh và quy hoạch, Thủ tướng cho biết, một số bộ còn chậm báo cáo về công tác này. Yêu cầu mà Chính phủ đặt ra là kịp thời tháo gỡ mọi rào cản, mọi khó khăn, để tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Việc sửa đổi các luật liên quan đến các lĩnh vực là rất cấp bách. Các bộ trưởng cần nhận thức rõ tinh thần đó để tập trung chỉ đạo. Các bộ cần cầu thị, lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp để có vướng mắc là sửa ngay, không chờ đợi.

“Toàn dân hiện nay rất mong Chính phủ chúng ta có phản ứng chính sách kịp thời hơn thì mới đáp ứng đòi hỏi cho sự phát triển đất nước”, Thủ tướng nói.

Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe, thảo luận về báo cáo việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của luật Đầu tư công được giao tại nghị quyết 61/NQ-CP của Chính phủ; báo cáo tóm tắt về kết quả rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh của VCCI và Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương.

Theo Bộ KH&ĐT, có 4.284 yêu cầu, điều kiện đầu tư kinh doanh trong 243 ngành nghề thuộc phạm vi quản lý của 15 bộ, được quy định ở 237 văn bản quy phạm pháp luật. Hiện nay, các điều kiện đầu tư kinh doanh đang quy định ở nhiều văn bản khác nhau rất đa dạng, phức tạp, chồng chéo về phạm vi quản lý, rất nhiều thủ tục quy định ở các nghị định, thông tư, quyết định.

Thủ tướng: Vướng mắc là sửa ngay, không chờ đợi

Bộ KH&ĐT kiến nghị bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần các điều kiện đầu tư kinh doanh về tài chính, địa điểm, năng lực sản xuất, nhân lực, phương thức kinh doanh, quy hoạch,… Đồng thời, thay đổi cách thức quản lý kinh doanh theo tiêu chuẩn, thông lệ tốt của OECD theo hướng thay các điều kiện có tính chất tiền kiểm bằng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn với các tài liệu hướng dẫn tuân thủ chi tiết, rõ ràng để giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, bảo đảm hiệu quả quản lý Nhà nước; chuyển phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, cho phép doanh nghiệp tự kiểm tra sản phẩm và công bố hợp chuẩn, hợp quy, Nhà nước kiểm tra ngẫu nhiên để bảo đảm tuân thủ pháp luật; triệt để áp dụng công nghệ quản lý theo hướng quản lý rủi ro để nâng cao hiệu quả và giảm chi phí...

VCCI đã rà soát bước đầu và lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp về điều kiện đầu tư kinh doanh trong 3 lĩnh vực là công thương, giao thông vận tải và khoa học và công nghệ. Theo đó, VCCI kiến nghị bỏ 56 điều kiện và sửa đổi 4 điều kiện của 5/28 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực của Bộ Công thương; bỏ 27 điều kiện và sửa đổi 4 điều kiện của 4/29 ngành nghề thuộc lĩnh vực của Bộ GTVT; bỏ 13 điều kiện và sửa đổi 5 điều kiện của 5/8 ngành nghề thuộc lĩnh vực của Bộ KH&CN.

Về vấn đề này, Thủ tướng yêu cầu các bộ nghiên cứu kết quả rà soát của VCCI và Viện Quản lý kinh tế Trung ương, chủ động tự rà soát để sửa đổi hoặc đề nghị sửa đổi, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh chưa hợp lý, không cần thiết. Các bộ, ngành phải chủ động phối hợp với Bộ KH&ĐT, VCCI, lấy ý kiến doanh nghiệp, nhà đầu tư để tạo sự đồng thuận về các kiến nghị sửa đổi. Việc rà soát kiến nghị sửa đổi nói trên cần đồng thời với việc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư kinh doanh. Bộ KH&ĐT chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để đối thoại thường xuyên hơn nữa về các điều kiện đầu tư kinh doanh để đưa ra phương án bãi bỏ. Xây dựng một nghị định hoặc chỉ thị của Thủ tướng về kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh.

Thủ tướng: Loại khỏi bộ máy cán bộ không chịu cải cách

Thủ tướng: Loại khỏi bộ máy cán bộ không chịu cải cách

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị loại cán bộ không chịu cải cách ra khỏi bộ máy hành chính.

Thủ tướng hỏi vì sao hàng không giá rẻ hay hủy, hoãn chuyến

Thủ tướng hỏi vì sao hàng không giá rẻ hay hủy, hoãn chuyến

Trong 7 tháng qua, số chuyến bay bị hủy, hoãn của các hãng hàng không giá rẻ còn nhiều. Vậy do hạ tầng, kỹ thuật hay thiết bị?

Thủ tướng: Nếu chưa có lửa trong lòng, hãy nhóm lên

Thủ tướng: Nếu chưa có lửa trong lòng, hãy nhóm lên

“Anh nào chưa có lửa trong lòng mình, trong ngành mình thì hãy nhóm lên”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng ra 'tối hậu thư' giải ngân vốn ODA

Thủ tướng ra 'tối hậu thư' giải ngân vốn ODA

Thủ tướng nhấn mạnh dự án chưa giải ngân được, chưa làm thủ tục thì phải tự cắt, tự điều chuyển trong khối Chính phủ và các địa phương, để làm sao giải ngân hết số vốn kế hoạch đã thông qua.

Theo VGP

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
Bộ Thông tin & Truyền thông bổ nhiệm nhân sự mới
Bộ Thông tin & Truyền thông bổ nhiệm nhân sự mới
Chính trịicon09/03/2019  
Ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó giám đốc Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh được bổ nhiệm giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Công nghệ Thông tin (Bộ TT&TT).    
Thủ tướng: Học viên Quân y cần sớm đạt tiêu chí trường trọng điểm quốc gia
Thủ tướng: Học viên Quân y cần sớm đạt tiêu chí trường trọng điểm quốc gia
Chính trịicon09/03/2019  
“Trước mắt, đề nghị các đồng chí phải sớm đạt tiêu chí trường trọng điểm quốc gia, trở thành một trung tâm nghiên cứu y dược học quân sự và y dược học hàng đầu của Việt Nam'.
Bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn
Bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn
Chính trịicon08/03/2019  
Hôm nay, Bộ TN&MT tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV).
Ban Bí thư chỉ định Phó bí thư Đảng ủy Khối cơ quan TƯ
Ban Bí thư chỉ định Phó bí thư Đảng ủy Khối cơ quan TƯ
Chính trịicon08/03/2019  
Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Họp chuyên đề xây dựng pháp luật, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần phân cấp
Họp chuyên đề xây dựng pháp luật, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần phân cấp
Chính trịicon08/03/2019  
Thủ tướng nêu rõ, việc gì địa phương làm tốt hơn, cấp dưới làm nhanh hơn mà vẫn bảo đảm kiểm soát tốt quyền lực thì phân cấp, không ôm đồm lên Trung ương, lên cấp trên.
Kỷ luật cảnh cáo nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375
Kỷ luật cảnh cáo nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375
Chống tham nhũngicon08/03/2019  
UB Kiểm tra TƯ thi hành kỷ luật đối với  Đại tá Nguyễn Hải Châu, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính ủy và Đại tá Phạm Ngọc Dũng, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375.
Hà Nội: Nhiều lãnh đạo huyện Ba Vì vi phạm nghiêm trọng phải kỷ luật
Hà Nội: Nhiều lãnh đạo huyện Ba Vì vi phạm nghiêm trọng phải kỷ luật
Chính trịicon08/03/2019  
Vi phạm của một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện ủy Ba Vì trong công tác cán bộ, trong quản lý, sử dụng đất đai được kết luận là nghiêm trọng.
Hai đại tá mất hết chức trong Đảng vì liên quan đến 'Út Trọc'
Hai đại tá mất hết chức trong Đảng vì liên quan đến 'Út Trọc'
Chống tham nhũngicon08/03/2019  
Đại tá Nguyễn Ngọc Thư và Đại tá Đào Ngọc Tuấn vi phạm trong tiếp nhận, chuyển ngạch lương, bổ nhiệm, phong quân hàm đối với Đinh Ngọc Hệ ('Út Trọc').
Thủ tướng: Chấm dứt tình trạng đưa tư duy cũ, xin cho vào văn bản
Thủ tướng: Chấm dứt tình trạng đưa tư duy cũ, xin cho vào văn bản
Chính trịicon08/03/2019  
Chiều nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật.
Khai trừ Đảng với Phó viện trưởng viết sai sự thật trên Facebook
Khai trừ Đảng với Phó viện trưởng viết sai sự thật trên Facebook
Thời sựicon08/03/2019  
 Thành ủy Đà Nẵng nhận định ông Trần Đức Anh Sơn có vi phạm rất nghiêm trọng khi viết nhiều thông tin sai sự thật trên mạng.
Bộ trưởng Thể gửi văn bản hoả tốc siết cấp lại giấy phép lái xe
Bộ trưởng Thể gửi văn bản hoả tốc siết cấp lại giấy phép lái xe
An toàn giao thôngicon07/03/2019  
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa có văn bản hoả tốc yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN khẩn trương đề xuất giải pháp siết chặt quản lý, nâng chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.
Nhà nữ ngoại giao kỳ cựu: Thương hiệu quốc gia cần có 1 nhạc trưởng
Nhà nữ ngoại giao kỳ cựu: Thương hiệu quốc gia cần có 1 nhạc trưởng
Thời sựicon08/03/2019  
Thương hiệu quốc gia cần có một nhạc trưởng. Họ là người chịu trách nhiệm cao nhất đối với đất nước, bà Tôn Nữ Thị Ninh chia sẻ.
Triển khai quyết định nhân sự của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng
Triển khai quyết định nhân sự của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng
Chính trịicon07/03/2019  
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 tỉnh
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 tỉnh
Chính trịicon07/03/2019  
Tỉnh ủy Cà Mau, Quảng Trị, UBND tỉnh Long An vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.
Kỷ luật cảnh cáo Bí thư và Chủ tịch huyện
Kỷ luật cảnh cáo Bí thư và Chủ tịch huyện
Chống tham nhũngicon06/03/2019  
Những khuyết điểm, vi phạm của ông Lê Tiến Anh-Bí thư Huyện uỷ và ông Hà Vũ Tuyến - Chủ tịch UBND huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) là nghiêm trọng.
Bộ trưởng GTVT: Ai mất bằng lái xe đều phải thi lại
Bộ trưởng GTVT: Ai mất bằng lái xe đều phải thi lại
An toàn giao thôngicon06/03/2019  
 Bộ trưởng GTVT đề xuất ai mất bằng lái xe đều phải thi lại để tránh tình trạng xin đổi, có thêm bằng lái thứ hai, thứ ba rồi cho thuê hay bán lại.
TP.HCM chia việc thế nào sau khi Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thu qua đời?
TP.HCM chia việc thế nào sau khi Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thu qua đời?
Thời sựicon06/03/2019  
 Do Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thị Thu phụ trách khối văn xã qua đời nên khối lượng công việc của bà sẽ được phân chia cho 3 người phụ trách thêm.
Bộ Giao thông kiểm điểm chậm thu phí BOT không dừng vào ngày mai
Bộ Giao thông kiểm điểm chậm thu phí BOT không dừng vào ngày mai
An toàn giao thôngicon06/03/2019  
 Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, ngày mai Bộ sẽ tổ chức họp để kiểm điểm về việc thực hiện thu phí BOT không dừng.
Bộ Ngoại giao bổ nhiệm 11 lãnh đạo cấp vụ, cục
Bộ Ngoại giao bổ nhiệm 11 lãnh đạo cấp vụ, cục
Chính trịicon06/03/2019  
Hôm nay, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao các quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ.
'Chưa bao giờ TP.HCM thiếu nhân sự lãnh đạo như hiện nay'
'Chưa bao giờ TP.HCM thiếu nhân sự lãnh đạo như hiện nay'
Thời sựicon06/03/2019  
 Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến chia sẻ: 'Chưa bao giờ TP.HCM rơi vào tình trạng thiếu nhân sự lãnh đạo như hiện nay'.
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN