Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng ngành Khí tượng Thuỷ văn