Việt Nam – Nhật Bản hợp tác chuyển giao trang thiết bị và công nghệ quốc phòng - VietNamNet