Chủ tịch Đại hội đồng LHQ ủng hộ VN về Biển Đông - VietNamNet