Hà Nội: Cháy dữ dội ở xưởng sơn, đại lộ Thăng Long tê liệt - VietNamNet