Người thân nhiệt cao bị đưa đi test nhanh covid-19 khi vào Hà Nội - VietNamNet