Vĩnh Phúc dỡ hàng loạt công trình vi phạm ở Tam Đảo - VietNamNet